Легализация на документи

Подготовката на официални документи за чужбина  обикновено изисква време, търпение и средства. Ние можем да ги спестим, като оказваме пълно съдействие през целия процес на подготовка на документите, за да сте спокойни, че ще ги получите гарантирано в определените срокове и във вида, в който са Ви необходими. Комуникацията с институциите в Република България, осигуряването на необходимите заверки и справянето с бюрокрацията – необходимо е само да оставите документите си в някои от нашите офиси и ние ги придвижваме през целия този процес. Фирмената политика на ТрансУърд БГ предвижда преференции за определени групи документи, които са необходими в точно определени периоди от годината – напр. легализация на дипломи  за средно образование при кандидатстване в чужди колежи и университети.

Български документи.  

Тази  процедура е комплицирана и времеемка, защото повечето документи минават т.нар. предконсулска заверка в различни министерства, агенции и служби. След това по-голяма част от документите се заверяват окончателно в Министерство на външните работи. Легализацията на българските документи може да бъде извършена по някой от следните начини:

  1. Поставяне само на апостил.
  2. Заверка подписа на преводача.
  3. Поставяне на апостил и заверка подписа на преводача.

Изборът на всяка една от тези процедури за легализация отнема време и финансов ресурс затова е много важно да разберете дали от вас се изисква да предоставите ЛЕГАЛИЗИРАН документ или само превод от ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ, лицензиран към дадена агенция.

Една примерна легализация протича по-следния начин:

  1. Документът се подготвя в подходящ формат, като се проверява дали са налице съответните печати, подписи на длъжностни лица, дали е дубликат или заверено нотариално копие. Освен общинските, на почти всички останали официални документи се извършва предконсулска заверка в съответното министерство или държавна служба.
  2. След това се превежда от заклет преводач.
  3. Накрая документът заедно с прикрепения към него превод ще бъде заверен и от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР.

Едва тогава този документ може да бъде използван в съответната държава.

Документи от чужбина.

Тази процедура за легализация на документи привидно е по-лесна и бърза, защото се извършва само заверка на подписа на преводача. Много често обаче, поради неосведоменост, процесът по легализация за гражданите става много бавен и се оскъпява. Някой от най-често срещаните грешки са:

  • не е поставен апостил на документа
  • липсва печат на посолство
  • за повечето арабски държави е необходимо да е наличен печат на съответното външно министерство, както и да се положи печат от българското посолство. Ако това не е направено, то документа се заверява в посолството на съответната държава в Република България.

За повече информация, свържете се с нас.

Пишете в Skype или повънете на телефон:+359 886 323 383

Обадете ми се! - Тестово Skype обаждане

» Вземи Skype, обаждай се безплатно!

Търсене: