Устни преводи

Съобразно Вашите нужди, Ви предлагаме следните видове устен превод:

1. Консекутивен превод

Говорещият казва няколко изречения, след което преводачът ги превежда.  Подходящ е за:

  • откривания и закривания на тържества и фестивали;
  • бизнес преговори;
  • нотариални сделки.

Предимствата при консекутивен превод са две:

  • висока ефективност;
  • ниски разходи

2. Превод на отдалечени преговори

Все  по-често работите с партньори, с които поддържате връзка само по имейл и по телефона. Това ви помага да разширите бизнеса си доста по-бързо.

За извъшването на качествени устни преводи, не е достатъчно само да знаете езика, но и някои специални умения, които професионалните преводачи притежават:

  • Бързо записване и запомняне на големи  текстове, които трябва да се преведат точно.
  • Познаване на спецификите на комуникацията в различните държави.
  • Дипломатичност.
  • Експертни познания в конкретна област
  • Възможност за бърза подготовка за превод на събития от различни сфери.